Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Obszary Funkcjonalne

W dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja, na której samorząd województwa, zgodnie z art. 49d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 oraz poz. 1566), przedstawił obszary funkcjonalne oraz ich granice, do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Pisemne zaproszenia na konferencję przesłano poprzez platformę ePUAP do:

• 21 powiatów województwa łódzkiego,

• 177 gmin z obszaru województwa łódzkiego (w tym 3 gmin miejskich będących na prawach powiatów grodzkich).

Zaproszenie otrzymało również Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 51 jednostek samorządu terytorialnego i 2 instytucji:

• 7 z nich (w tym 2 powiatowe i 5 gminnych) przedstawiło postulaty dotyczące zmian wskazanych granic obszarów funkcjonalnych. Zgłoszone wnioski odrzucono jako niezasadne, z uwagi na niezgodność z obowiązująca Strategią Rozwoju województwa Łódzkiego 2020.

• Dodatkowo, 2 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły swoje postulaty poza konferencją, niezgodnie z zapisami art. 49d ust. 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.