Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

SRWŁ 2020

 


Opracowanie wykonano


w BIURZE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI

 

Dyrektor – EWA PATURALSKA - NOWAK

przy współpracy

NAUKOWEJ RADY PROGRAMOWEJ

ds. AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007 - 2020

prof. dr hab. ZOFIA WYSOKIŃSKA – Przewodnicząca

 

prof. dr hab. MIECZYSŁAW GRZESIK        dr hab. ZDZISŁAWA ROMANOWSKA – DUDA, prof. UŁ
prof. dr hab. ALEKSANDRA JEWTUCHOWICZ    dr hab. PAWEŁ STAROSTA, prof. UŁ
prof. dr hab. ELŻBIETA KRYŃSKA   dr hab. EDWARD STAWASZ, prof. UŁ
prof. dr hab. TADEUSZ MARSZAŁ   dr ANNA GÓRCZYŃSKA
prof. dr hab. BOGDAN PIASECKI   dr JACEK GRABOWSKI
prof. dr hab. JERZY RÓŻAŃSKI   dr EWA KOCHAŃSKA
prof. dr hab. inż. IRENEUSZ ZBICIŃSKI   dr WAWRZYNIEC RUDOLF
dr hab. inż. KRZYSZTOF JÓŹWIK, prof. PŁ   mgr JOLANTA PACURA
dr hab. MARIA KRÓLIKOWSKA – OLCZAK, prof. UŁ   mgr AGATA WRÓBEL
dr hab. ANNA ROGUT, prof. UŁ    

 

 

ZESPOŁU EKSPERTÓW NAUKOWYCH
prof. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI– Kierownik Zespołu
dr hab. DANUTA STAWASZ, prof. UŁ
dr hab. ALEKSANDRA NOWAKOWSKA, prof. UŁ
dr DOMINIK DRZAZGA

 

DEPARTAMENTU POLITYKI REGIONALNEJ
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Dyrektor – ARTUR STELMACH

oraz
ZESPÓŁU ROBOCZEGO ds. STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ORAZ REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Powrót do listy opracowań

 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020

Całe opracowanie: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (Typ pliku: pdf, 11,8 MB)

Rozdziały:

 

Powrót do listy opracowań

 

Diagnoza Stratgiczna:

Tom I - Sfera społeczna  (Typ pliku: pdf, 30,0 MB)

Tom II - Sfera ekonomiczna  (Typ pliku: pdf, 15,2 MB)

Tom II - Sfera środowiskowa-infrastrukturalna  (Typ pliku: pdf, 21,0 MB)

Tom IV - Ujęcia horyzontalne  (Typ pliku: pdf, 7,5 MB)

Tom V - Materiały uzupełniające (Typ pliku: pdf, 13,5 MB)

 

Ekspertyzy:

Autorzy Tytuł opracowania
prof. dr hab. Zofia Wysokińska Konkurencyjność gospodarcza regionu łódzkiego i jego perspektywy rozwojowe (Typ pliku: pdf, 0,5 MB)

dr Julita Czernecka,

mgr Agnieszka Ciszewska,

prof. dr hab. Joanna Jabłkowska

Analiza i prognoza rozwoju potencjału akademickiego regionu łódzkiego w kontekście struktury kształcenia, potrzeb regionu i oczekiwań przedsiębiorstw, potrzeb kształcenia ustawicznego, jakości kształcenia – jako podstawy dla wzmocnienia kreatywności i innowacyjności regionu (Typ pliku: pdf, 0,5 MB)

prof. dr hab. Bogdan Piasecki,

prof. nadzw. dr hab. Anna Rogut

Analiza możliwości rozwoju specjalizacji regionalnych z uwzględnieniem innowacyjnego potencjału sfery badawczo-rozwojowej  (Typ pliku: pdf, 1,6 MB)
dr Maciej Kozakiewicz Analiza potencjału innowacyjnego regionu w zakresie intensyfikacji współpracy między sektorem nauki a sektorem przedsiębiorstw w tworzeniu wspólnych projektów,umiędzynarodowienie potencjału innowacyjnego w regionie - diagnoza, szanse rozwojowe. Zdefiniowanie obszarów tematycznych przyszłych wspólnych projektów sfer nauki i gospodarki o znaczeniu strategicznym  (Typ pliku: pdf, 0,6 MB)

dr Łukasz Arendt,

prof. dr hab. Elżbieta Kryńska,

dr Iwona Kukulak-Dolata

Analiza regionalnego rynku pracy – metropolitalnego, subregionalnych, na potrzeby aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020"  (Typ pliku: pdf, 3,6 MB)
prof. dr hab. Jerzy Różański Efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do województwa łódzkiego na tle innych województw w Polsce  (Typ pliku: pdf, 0,3 MB)

prof. nadzw. dr hab. Zdzisława Romanowska-Duda,

prof. dr hab. Mieczysław Grzesik

Ekspertyza obecnego stanu potencjału obszarów wiejskich w województwie łódzkim, pod kątem możliwości rozwoju funkcji rolniczych i pozarolniczych, na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju województwa łódzkiego na lata 2011-2020"  (Typ pliku: pdf, 7,7 MB)

prof. nadzw. dr hab. Paweł Starosta Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim  (Typ pliku: pdf, 0,6 MB)

dr Bartosz Bartosiewicz,

prof. dr hab.Tadeusz Marszał

Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego  (Typ pliku: pdf, 3,5 MB)

dr Wawrzyniec Rudolf

Kształtowanie zdolności do partnerskiej współpracy z sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi na potrzeby aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”  (Typ pliku: pdf, 1,3 MB)

dr Maciej Turała Analiza sprawności instytucjonalnej gmin województwa łódzkiego.  (Typ pliku: pdf, 1,3 MB)

prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Nowakowska,

dr Zbigniew Przygocki,

dr Mariusz E. Sokołowicz

Zdolności inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w perspektywie 2020 roku.  (Typ pliku: pdf, 3,0 MB)

 

 

Powrót do listy opracowań