Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

 
 • monitorowanie realizacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 • budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie,
 • budowa banku danych w zakresie polityki przestrzennej gmin, monitorowanie zmian oraz opracowywanie raportów na temat zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 • prowadzenie analiz polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych,
 • prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów,
 • opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu,
 • opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej,
 • współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
 • budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,
 • współpraca z Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Łódzkiego oraz jego obsługa organizacyjna,
 • tworzenie i administrowanie serwisem (portalem) internetowym ROT WŁ,
 • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz i instytucje branżowe,

 

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Anna Szymańska wew. 102

szymanska.anna@bppwl.lodzkie.pl

rot@bppwl.lodzkie.pl

kierownik zespołu
  BADANIA I ANALIZY      
2 Emilia Modranka wew. 121 modranka.emilia@bppwl.lodzkie.pl

Koordynacja prac zespołu, prowadzenie badań i ewaluacji z zastosowaniem metod statystycznych w badaniach regionalnych na potrzeby realizacji RPO WŁ. Analizy procesów demograficznych, zmian na rynku pracy, mieszkalnictwa w województwie łódzkim na rzecz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego;

3 Joanna Dytrych wew. 112 joanna.dytrych@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych, projektowanie badań, narzędzi pozyskiwania danych, przygotowywanie baz danych z badań, opracowywanie wyników badań ankietowych, wykorzystywanych w ewaluacji i badaniach na potrzeby RPO WŁ;
4 Aleksandra Wejt-Knyżewska wew. 112 wejt.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych, projektowanie badań, narzędzi pozyskiwania danych, przygotowywanie baz danych z badań, opracowywanie wyników badań ankietowych, wykorzystywanych w ewaluacji i badaniach na potrzeby RPO WŁ;
5 Małgorzata Jura wew. 109 jura.malgorzata@bppwl.lodzkie.pl Badania i analizy dostępności do usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, edukacji i kultury na potrzeby RPO WŁ;
6 Katarzyna Plesińska wew. 118 plesinska.katarzyna@bppwl.lodzkie.pl Gromadzenie i przetwarzanie danych oraz opracowywanie analiz w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego woj. łódzkiego niezbędnych dla realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020;
7 Jacek May wew. 118 jacek.may@bppwl.lodzkie.pl Badania problemów rozwojowych miast województwa łódzkiego oraz procesu rewitalizacja obszarów miejskich na potrzeby RPO WŁ oraz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020;
8 Aleksandra Strzelczyk wew. 109 strzelczyk.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie badań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz analiz sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim na rzecz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz potrzeby RPO WŁ. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej;
9 Barbara Zalega wew. 110 zalega.barbara@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie badań i ewaluacji w zakresie rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego, polityki społecznej oraz ekonomii społecznej na potrzeby RPO WŁ;
  MONITORING      
10 Maciej Bąk wew. 113

bak.maciej@bppwl.lodzkie.pl

rot@bppwl.lodzkie.pl

Koordynacja prac zespołu, monitoring strategicznych dokumentów szczebla regionalnego, monitoring innowacyjności regionu, monitoring procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
11 Lucyna Cichocka wew. 111 cichocka.lucyna@bppwl.lodzkie.pl Monitoring procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
12 Justyna Laskowska wew. 111 laskowska.justyna@bppwl.lodzkie.pl Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
13 Patrycja Sobieraj wew. 105 sobieraj.patrycja@bppwl.lodzkie.pl Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji, monitoring innowacyjności regionu, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
14 Paulina Kaszuba wew. 105 kaszuba.paulina@bppwl.lodzkie.pl Monitoring procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
15 Bartosz Trojanowski wew. 111 bartosz.trojanowski@bppwl.lodzkie.pl Monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych, administracja portalem ROT, bazy danych i skrypty;

 

 

 

Aktualności

OPRACOWANIA ROT 04 sty, 2017

OPRACOWANIA ROT

Opracowania wykonane przez zespół Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

więcej
DOKUMENTY STRATEGICZNE 04 sty, 2017

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Opracowania strategiczne szczebla regionalnego.

więcej
BADANIA, RAPORTY, EKSPERTYZY 04 sty, 2017

BADANIA, RAPORTY, EKSPERTYZY

Opracowania jednostek współpracujących z Reginalnym Obserwatorium Terytorialnym.

więcej
BAZA DANYCH 04 sty, 2017

BAZA DANYCH

Bank danych o reginie.

więcej