Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Zespół Organizacyjno-Informatyczny

Zakres działania Zespołu Organizacyjno - Informatycznego

 • prowadzenie spraw organizacyjnych Biura, w szczególności opracowywanie projektów dokumentów określających organizację i regulujących funkcjonowanie Biura, prowadzenie ewidencji zarządzeń dyrektora Biura, rejestru upoważnień i pełnomocnictw, dokumentacji kontroli zarządczej,
 • prowadzenie spraw pracowniczych, w tym akt osobowych i innej dokumentacji, związanej z nawiązaniem, trwaniem i ustaniem stosunku pracy, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników oraz działalnością socjalną Biura,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej odbywanych w Biurze staży i praktyk zawodowych,
 • przygotowywanie i ewidencja umów cywilnoprawnych,
 • obsługa sekretariatu Biura,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • organizowanie zakupów sprzętu, wyposażenia, materiałów biurowych, gazet, publikacji oraz usług niezbędnych w działalności Biura, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i ewidencji składników majątku Biura, a także innej dokumentacji związanej z gospodarowaniem mieniem,
 • wykonywanie kserokopii, bindowanie, laminowanie opracowań planistycznych i dokumentów,
 • prowadzenie, w porozumieniu z Archiwum Państwowym w Łodzi, archiwum zakładowego,
 • obsługa informatyczna Biura z uwzględnieniem wymogów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej itp.

 

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Agnieszka Kralkowska-Adamczyk wew. 103 kierownik zespołu / kadry, sprawy organizacyjne
2 Konrad Pakuła wew. 130 specjalista ds. IT
3 Jakub Szałowski wew. 130 specjalista ds. IT
4 Elżbieta Zawadzka wew. 101 obsługa sekretariatu Biura
5 Renata Krakowiak wew. 106 obsługa archiwum Biura, zagadnienia zwiazane z BHP
6 Magdalena Kmieć wew. 114 gospodarowanie mieniem Biura, ochrona danych osobowych
7 Ewa Lubecka-Rogozińska wew. 115 zamówienia publiczne