Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Zespół ds. Transformacji Regionu

Zakres działania Zespołu ds. Transformacji Regionu

 • współpraca przy opracowaniu projektu planu sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego oraz projektów jego aktualizacji;
 • koordynowanie działań wynikających z planu sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego;
 • prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki transformacji regionu;
 • monitorowanie działań służących realizacji planu sprawiedliwej transformacji dla województwa łódzkiego;
 • rozpoznawanie potrzeb oraz inicjowanie działań służących transformacji regionu;
 • koordynacja promocji i komunikacji działań związanych z transformacją regionu;
 • współpraca z zespołem opiniodawczo-doradczym w zakresie TPST WŁ oraz jego obsługa organizacyjna;
 • współpraca przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji;
 • współpraca przy działaniach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa łódzkiego w obszarze transformacji regionu;
 • współpraca przy opracowaniu programu regionalnego i programów rozwoju województwa łódzkiego;
 • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe;
 • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego,sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.
 • współudział w projekcie LIFE After Coal, czyli „Życie po węglu”

  

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Barbara Grymm wew. 112 kierownik zespołu
2 Robert Michalski wew. 134 starszy specjalista
3 Waldemar Fortuna wew. 134 starszy specjalista
4 Adam Szymański wew. 121 starszy specjalista
5 Ewelina Janusz wew. 121 specjalista