Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Archiwum opracowań

Rok 2022

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w woj. łódzkim na lata 2020–2023. Stadium 2020–2021  (Typ pliku: zip, 15.0 MB)

Rok 2020

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2019 - 2023  (Typ pliku: zip, 44.0 MB)

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2016 - 2019 (stadium 2018 - 2019)  (Typ pliku: zip, 15.0 MB)

Rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2016 - 2019 (stadium 2016 - 2017)  (Typ pliku: zip, 12.0 MB)

Diagnoza walorów widokowo - kompozycyjnych oraz zagrożeń dla możliwości ich zachowania w województwie łódzkim  (Typ pliku: zip, 3.1 MB)

Identyfikacja układów ruralistycznych o istotnych wartościach krajobrazowych i kulturowych w skali woj. łódzkiego i ich waloryzacja pod kątem rekomendacji do wyznaczania krajobrazów priorytetowych  (Typ pliku: zip, 112.0 MB)

Typy krajobrazów naturalnych województwa łódzkiego  (Typ pliku: zip, 11.9 MB)

Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego  (Typ pliku: zip, 16.5 MB)

Rok 2016

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016 - 2019  (Typ pliku: zip, 35.1 MB)

Rok 2015

System obszarów chronionych w województwie łódzkim - koncepcja  (Typ pliku: zip, 10.6 MB)

Rok 2014

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015 (z lat 2012-2013)  (Typ pliku: zip, 23.4 MB)

Rok 2012

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012 - 2015  (Typ pliku: zip, 46.8 MB)

Rok 2010

Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008 - 2011 (z lat 2008-2009)  (Typ pliku: zip, 37.2 MB)

Rok 2009

Analiza systemów ekologicznych miast woj. łódzkiego pod kątem ich powiązań z systemem ekologicznym województwa  (Typ pliku: zip, 31.4 MB)

Uwarunkowania przestrzenne możliwości wykorzystania lokalnych zasobów złóż gliny oraz słomy dla celów budownictwa w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 1.3 MB)

Kształtowanie sieci ośrodków turystycznych w ujęciu strefowym w  woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 30.9 MB)

Rok 2008

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna Europejskich Szlaków Kulturowych. Synteza  (Typ pliku: zip, 8.8 MB)

Mapa promocyjna Europejskich Szlaków Kulturowych  (Typ pliku: zip, 23.1 MB)

Rok 2007

Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015

Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2008-2011  (Typ pliku: pdf, 65.0 MB)

Koncepcja rozwoju turystyki w Aglomeracji Łódzkiej  (Typ pliku: zip, 12.1 MB)

Rok 2006

Plan ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki  (Typ pliku: zip, 27.1 MB)

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Pilicy  (Typ pliku: zip, 13.8 MB)

Rok 2005

Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego  (Typ pliku: zip, 12.7 MB)

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaku wodnego Warty  (Typ pliku: zip, 24.9 MB)

Rok 2004

Koncepcja ochrony i kształtowania środowiska kulturowego. Studium historycznych zespołów miejskich i wiejskich  (Typ pliku: zip, 74.1 MB)

 

Rok 2020

Koncepcja rozwoju logistyki w województwa łódzkiego   (Typ pliku: zip, 6.1 MB)

Rok 2017

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna rozwoju Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew   (Typ pliku: pdf, 12.3 MB)

Rok 2016

Koncepcja rozwoju logistyki w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 7.7 MB)

Monitoring natężenia ruchu na drogach woj. łódzkiego na podstawie Genralnego Pomiaru Ruchu 2015  (Typ pliku: zip, 9.7 MB)

Studium rozwoju sieci drogowej w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 33.8 MB)

Regionalny plan transportowy woj. łódzkiego spełniający kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020  (Typ pliku: zip, 41.1 MB)

Rok 2015

Rozwój energetyki w kontekście wykorzystania OZE w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 17.4 MB)

Rok 2011

Analiza możliwości produkcji biomasy i biogazu w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 6.5 MB))

Analiza możliwości wykorzystania energii wiatrowej w woj. łódzkim (Typ pliku: zip, 6.9 MB)

Analiza możliwości wykorzystania energii słonecznej w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 5.3 MB)

Analiza wyników pomiaru natężenia ruchu w 2010r w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 30.0 MB)

Rok 2010

Analiza możliwości przełożenia drogi wojewódzkiej nr 702 w rejonie Zgierza (dojazd do węzła na S-14)  (Typ pliku: zip, 45.2 MB)

Rok 2009

Analiza możliwości rozszerzenia sieci TEN-T  (Typ pliku: zip, 5.3 MB)

Rok 2008

Analiza możliwości trasowania obwodnicy Konstantynowa Łódzkiego  (Typ pliku: zip, 9.2 MB)

Analiza przebiegu kolejowych połączeń regionalnych dla woj. łódzkiego w powiązaniu z planowaną linią kolejową dużych prędkości  (Typ pliku: zip, 23.2 MB)

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna szlaków kolejek wąskotorowych w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 16.4 MB)

Intermodalny klaster logistyczny Łęczyca - analiza planistyczna  (Typ pliku: zip, 20.2 MB)

Rok 2007

Energia geotermalna w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 6.9 MB)

Analiza obciążenia ruchem sieci dróg krajowych i wojewódzkich w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 6.5 MB)

 

Rok 2017

Analiza poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze woj. łódzkiego  (Typ pliku: zip, 8.0 MB)

Analiza sytuacji szkolnictwa zawodowego w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 8.1 MB)

Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 5.3 MB)

Rok 2016

Waloryzacja ośrodków miejskich  (Typ pliku: zip, 14.1 MB)

Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego-cz. III  (Typ pliku: zip, 22.1 MB)

Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego-cz. II  (Typ pliku: zip, 40.7 MB) 

Procesy rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego-cz. I  (Typ pliku: zip, 33.7 MB)

Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich  (Typ pliku: zip, 10.7 MB)

Rok 2015

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy  (Typ pliku: zip, 12.6 MB)

Kluczowe zagadnienia rozwojowe miast woj. łódzkiego w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego  (Typ pliku: zip, 11.4 MB)

Określenie kosztów i korzyści wynikających z funkcjonowania łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych  (Typ pliku: zip, 2.0 MB)

Możliwości rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy zaawansowanych materiałów budowlanych  (Typ pliku: zip, 6.7 MB)

Oszacowanie kosztów i korzyści dla Obszaru Metropolitalnego Łodzi wynikających z powstania układu bipolarnego  (Typ pliku: zip, 43.8 MB)

Rok 2014

Potencjały przemysłów kreatywnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym  (Typ pliku: zip, 2.6 MB)

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim  (Typ pliku: zip, 1.2 MB)

Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim  (Typ pliku: zip, 10.1 MB)

Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim-cz. III  (Typ pliku: zip, 13.7 MB)

Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim-cz. II  (Typ pliku: zip, 11.5 MB)

Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca 2012 r. w regionie łódzkim-cz. I  (Typ pliku: zip, 10.7 MB)

Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów. Województwo Łódzkie  (Typ pliku: zip, 9.1 MB)

Rok 2010

Identyfikacja terenów wymagających rewitalizacji w miastach woj. łódzkiego powyżej 25 tys. mieszkańców  (Typ pliku: zip, 71.6 MB)

Zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej miast woj. łódzkiego w latach 1999-2008  (Typ pliku: zip, 4.0 MB)

Rok 2009

Przemiany na rynku pracy w latach 2002-2007  (Typ pliku: zip, 6.8 MB)

Rok 2008

Analiza struktury podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 10.3 MB)

Oferty inwestycyjne samorządów (na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego)  (Typ pliku: zip, 50.8 MB)

Studium powiązań funkcjonalno-przestrzennych obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi  (Typ pliku: zip, 20.8 MB)

Rok 2007

Uwarunkowania rozwoju klastrów w woj. łódzkim (Typ pliku: zip, 3.0 MB)

Oferty terenowe w zakresie możliwości lokalizacji inwestycji logistycznych i gospodarczych na podstawie opracowań planistycznych szczebla lokalnego  (Typ pliku: zip, 25.3 MB)

 

 

 

Rok 2023

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi.  (Typ pliku: zip, 8.1 MB)

Rok 2021

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030.  (Typ pliku: zip, 37.9 MB)

Rok 2018

Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego MOF Łodzi  (Typ pliku: zip, 48.8 MB)

Rok 2017

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2016 r.)  (Typ pliku: zip, 13.5 MB)

Raport roczny z monitoringu procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym w woj. łódzkim  (Typ pliku: zip, 8.5 MB)

Raport roczny z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030  (Typ pliku: zip, 2.0 MB)

Rok 2016

Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie województwa łódzkiego – stan na dzień 31.12.2015 r  (Typ pliku: zip, 0.7 MB)

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2015 r.)  (Typ pliku: zip, 10.4 MB)

Rok 2015

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2014 r.)  (Typ pliku: zip, 9.7 MB)

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2013 r.)  (Typ pliku: zip, 7.3 MB)

Rok 2014

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego  (Typ pliku: zip, 11.2 MB)

Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ  (Typ pliku: zip, 13.5 MB)

Rok 2013

Polityki sektorowe dla Województwa Łódzkiego.  (Typ pliku: zip, 20.0 MB)

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030  (Typ pliku: zip, 1.7 MB)

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego. LORIS 2030-wersja w języku angielskim  (Typ pliku: zip, 2.1 MB)

Ocena wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do końca grudnia 2012 roku w regionie łódzkim  (Typ pliku: zip, 39.0 MB)

Raport roczny z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (2012 r.)  (Typ pliku: zip, 6.0 MB)

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego  (Typ pliku: zip, 11.8 MB)

Raport z realizacji celów i kierunków polityki rozwoju przestrzennego województwa łódzkiego, zawartych w aktualizacji PZPWŁ (lata 2009-2012) 

Rok 2011

Raport o gospodarowaniu przestrzenią na terenie woj. łódzkiego (stan na 31. 12. 2010r.)  (Typ pliku: zip, 8.9 MB)

Rok 2010

Plan zagospodarowania przestrzennego woj. łódzkiego (Typ pliku: zip, 23.2 MB)

 

Rok 2024

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” (Typ pliku: pdf, 1.1 MB)
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” - Raport końcowy (Typ pliku: pdf, 3.2 MB)

Rok 2023

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: pdf, 1.4 MB)

Raport z realizacji "Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030".  (Typ pliku: zip, 7.1 MB)

Diagnoza strategiczna - raport końcowy.  (Typ pliku: zip, 5.6 MB)

Rok 2022

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: zip, 1.3 MB)

Analiza potrzeb przedsiębiorców z województwa łódzkiego.  (Typ pliku: zip, 4.3 MB)

Rok 2021

Model Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie łódzkim.  (Typ pliku: zip, 1.0 MB)

Analiza oferty kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych pod kątem rozwoju kształcenia zawodowego i technicznego na potrzeby sześciu regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.  (Typ pliku: zip, 0.5 MB)

Raport z realizacji "Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030".  (Typ pliku: zip, 6.9 MB)

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: zip, 1.9 MB)

Rok 2020

Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim.  (Typ pliku: zip, 1.9 MB)