Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego

Zakres działania Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego WŁ

 • monitorowanie realizacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 • budowa zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-gospodarczej oraz interwencji publicznych w województwie,
 • budowa banku danych w zakresie polityki przestrzennej gmin, monitorowanie zmian oraz opracowywanie raportów na temat zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • prowadzenie analiz i ewaluacji strategicznych dokumentów wojewódzkich,
 • prowadzenie analiz polityk publicznych zapisanych w strategicznych dokumentach krajowych, mających wpływ na rozwój województwa łódzkiego,
 • prowadzenie badań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i trendów rozwojowych,
 • prognozowanie zmian sytuacji społeczno-gospodarczej, opracowywanie raportów,
 • opracowywanie scenariuszy rozwoju województwa oraz rekomendacji w zakresie zmian kierunków polityki rozwoju regionu,
 • opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu strategii rozwoju województwa łódzkiego, jej aktualizacji oraz raportów na temat osiągnięcia celów polityki regionalnej,
 • współudział w opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
 • budowa i koordynacja sieci współpracy między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego na szczeblu regionalnym oraz wymiana informacji i danych,
 • współpraca z Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Łódzkiego oraz jego obsługa organizacyjna,
 • tworzenie i administrowanie serwisem (portalem) internetowym ROT WŁ,
 • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz i instytucje branżowe,

  

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Anna Szymańska wew. 102

szymanska.anna@bppwl.lodzkie.pl

rot@bppwl.lodzkie.pl

kierownik zespołu
  BADANIA I ANALIZY      
2 Emilia Kwiatkowska wew. 121 kwiatkowska.emilia@bppwl.lodzkie.pl

Koordynacja prac zespołu, prowadzenie badań i ewaluacji z zastosowaniem metod statystycznych w badaniach regionalnych na potrzeby realizacji RPO WŁ. Analizy procesów demograficznych, zmian na rynku pracy, mieszkalnictwa w województwie łódzkim na rzecz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego;

3 Joanna Dytrych wew. 112 joanna.dytrych@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie ilościowych i jakościowych badań społecznych, projektowanie badań, narzędzi pozyskiwania danych, przygotowywanie baz danych z badań, opracowywanie wyników badań ankietowych, wykorzystywanych w ewaluacji i badaniach na potrzeby RPO WŁ;
4 Małgorzata Jura wew. 109 jura.malgorzata@bppwl.lodzkie.pl Badania i analizy dostępności do usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ekonomii społecznej, edukacji i kultury na potrzeby RPO WŁ;
5 Jacek May wew. 118 jacek.may@bppwl.lodzkie.pl Badania problemów rozwojowych miast województwa łódzkiego oraz procesu rewitalizacja obszarów miejskich na potrzeby RPO WŁ oraz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020;
6 Aleksandra Strzelczyk wew. 109 strzelczyk.aleksandra@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie badań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz analiz sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim na rzecz monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz potrzeby RPO WŁ. Monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Polski Centralnej;
7 Barbara Zalega wew. 110 zalega.barbara@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie badań i ewaluacji w zakresie rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego, polityki społecznej oraz ekonomii społecznej na potrzeby RPO WŁ;
8 Kamila Łuszczyńska wew. 110 luszczynska.kamila@bppwl.lodzkie.pl Prowadzenie badań i ewaluacji w zakresie rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego, polityki społecznej oraz ekonomii społecznej na potrzeby RPO WŁ;
  MONITORING      
9 Edwin Lesiak wew. 105 lesiak.edwin@bppwl.lodzkie.pl Monitoring procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
10 Justyna Laskowska wew. 111 laskowska.justyna@bppwl.lodzkie.pl Monitoring Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;
11 Paulina Kaszuba wew. 111 kaszuba.paulina@bppwl.lodzkie.pl Monitoring procesów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, monitoring projektów realizowanych w ramach RPO WŁ oraz programów krajowych;

 

 

 

  

Na portalu internetowym www.rot-lodzkie.pl znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o regionie i opracowania wykonane przez zespół Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.