Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Archiwum wydarzeń

28 sierpnia 2018 R. Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą NR LV/679/18 przyjął Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi

 

W ramach trwającego procesu uzgadniania i opiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 15 czerwca 2018r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się spotkanie konsultacyjne dla starostw powiatowych oraz gmin powiatów: brzezińskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, zgierskiego i miasta Łódź. Na spotkaniu przedstawiono główne kierunki prezentowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem ustaleń projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi.

W ramach trwającego procesu uzgadniania i opiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 14 czerwca 2018r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się spotkanie konsultacyjne dla starostw powiatowych oraz gmin powiatów: łaskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego. Na spotkaniu przedstawiono główne kierunki prezentowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem terenu Podregionu Zachodniego Województwa Łódzkiego.

W ramach trwającego procesu uzgadniania i opiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 13 czerwca 2018r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się spotkanie konsultacyjne dla starostw powiatowych oraz gmin powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego i miasta Piotrków Trybunalski. Na spotkaniu przedstawiono główne kierunki prezentowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem terenu Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego.

W ramach trwającego procesu uzgadniania i opiniowania projektu „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniu 12 czerwca 2018r. w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi odbyło się spotkanie konsultacyjne dla starostw powiatowych oraz gmin powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego, skierniewickiego i miasta Skierniewice. Na spotkaniu przedstawiono główne kierunki prezentowanego projektu ze szczególnym uwzględnieniem terenu Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego.

W dniu 9 maja 2018 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 677/18 przyjął projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i rozpoczął etap konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania wymienionych dokumentów.

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. odbyła się konferencja, na której samorząd województwa, zgodnie z art. 49d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 oraz poz. 1566), przedstawił obszary funkcjonalne oraz ich granice, do zaopiniowania przez jednostki samorządu terytorialnego znajdujące się na terenie województwa łódzkiego. Pisemne zaproszenia na konferencję przesłano poprzez platformę ePUAP do:

• 21 powiatów województwa łódzkiego,

• 177 gmin z obszaru województwa łódzkiego (w tym 3 gmin miejskich będących na prawach powiatów grodzkich).

Zaproszenie otrzymało również Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 51 jednostek samorządu terytorialnego i 2 instytucji:

• 7 z nich (w tym 2 powiatowe i 5 gminnych) przedstawiło postulaty dotyczące zmian wskazanych granic obszarów funkcjonalnych. Zgłoszone wnioski odrzucono jako niezasadne, z uwagi na niezgodność z obowiązująca Strategią Rozwoju województwa Łódzkiego 2020.

• Dodatkowo, 2 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły swoje postulaty poza konferencją, niezgodnie z zapisami art. 49d ust. 3. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

W dniu 18 stycznia 2018 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pod przewodnictwem Pana Kazimierza Balda.

Na spotkaniu, w którym wzięli udział członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, dyrektorzy oraz pracownicy Biura, omawiany był Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi.

W ramach posiedzenia przedstawiono założenia dokumentu, diagnozę stanu, główne wyzwania rozwojowe oraz cele, kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego dla Miejskiego Obszary Funkcjonalnego Łodzi.

W dniu 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego.

Spotkanie, w którym wzięli udział członkowie RFT oraz przedstawiciele miast województwa łódzkiego otworzył Pan Witold Stępień marszalek województwa łódzkiego.

Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

  • Terytorialny wymiar innowacyjności- relacjie  między RSI LORIS 2030 a regioanlną polityką miejską (prezentację przedstawił prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz)
  • Regionalna Polityka Miejska Województwa Łódzkiego 2030+ (prezentację przedstawiła Pani Ewa Paturalska - Nowak dyrektor BPPWŁ w Łodzi)
  • Ewaluacja RSI LORIS 2030- Wstępne wyniki raportu (prezentację przedstawił prof. UW dr hab. Wojciech Dziemianowicz)

 

Zapraszamy do zapoznania sie z materiałami przedstwionymi na sptkaniu.