Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Zespół Regionalnego Systemu Innowacji

Zakres działania Zespołu Regionalnego Systemu Innowacji

 • prowadzenie działań związanych z opracowaniem projektu regionalnej strategii innowacji dla województwa łódzkiego oraz projektów jej aktualizacji;
 • prowadzenie działań związanych z wdrażaniem regionalnej strategii innowacji dla województwa łódzkiego;
 • prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki innowacyjności;
 • prowadzenie działań mających na celu określanie regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego, w oparciu o proces przedsiębiorczego odkrywania;
 • obsługa Grupy Roboczej Regionalnej Strategii Innowacji;
 • monitorowanie działań służących realizacji regionalnej strategii innowacji dla województwa łódzkiego;
 • opracowywanie ewaluacji regionalnej strategii innowacji dla województwa łódzkiego;
 • opracowanie, aktualizacja i monitorowanie polityk sektorowych dla regionalnych inteligentnych specjalizacji;
 • współpraca przy opracowywaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji;
 • współpraca przy działaniach związanych z realizacją strategii rozwoju województwa łódzkiego w obszarze polityki innowacyjnej;
 • współpraca przy opracowaniu programu regionalnego i programów rozwoju województwa łódzkiego;
 • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe;
 • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

  

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Maciej Bąk wew. 123 kierownik zespołu
2 Patrycja Sobieraj wew. 124 Monitoring Regionalnej Strategii Innowacji, monitoring projektów realizowanych w ramach programu regionalnego oraz programów krajowych, badania i analizy w zakresie innowacyjności regionu.
3 Mateusz Miszczak wew. 124 Monitoring innowacyjności regionu łódzkiego, badania dotyczące wąskich gardeł dyfuzji innowacji, badania i analizy w zakresie innowacyjności regionu.
4 Justyna Filipowicz wew. 124 Współpraca przy monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji, monitoringu innowacyjności, badań i analiz w zakresie innowacyjności regionu.
5 Gabriel Bednarczyk wew. 113 Koordynacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, obsługa grup roboczych, analizy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.
6 Katarzyna Jabłońska wew. 113 Koordynacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, obsługa grup roboczych, analizy w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.

 

 

 

  

Rok 2024

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” (Typ pliku: pdf, 1.1 MB)
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego „RSI Łódzkie 2030+” - Raport końcowy (Typ pliku: pdf, 3.2 MB)

Rok 2023

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: pdf, 1.4 MB)

Raport z realizacji "Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030".  (Typ pliku: zip, 7.1 MB)

Diagnoza strategiczna - raport końcowy.  (Typ pliku: zip, 5.6 MB)

Rok 2022

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji i cyfryzacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: zip, 1.3 MB)

Analiza potrzeb przedsiębiorców z województwa łódzkiego.  (Typ pliku: zip, 4.3 MB)

Rok 2021

Model Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie łódzkim.  (Typ pliku: zip, 1.0 MB)

Analiza oferty kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych pod kątem rozwoju kształcenia zawodowego i technicznego na potrzeby sześciu regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa łódzkiego.  (Typ pliku: zip, 0.5 MB)

Raport z realizacji "Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030".  (Typ pliku: zip, 6.9 MB)

Raport z monitorowania "Analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim".  (Typ pliku: zip, 1.9 MB)

Rok 2020

Analiza wąskich gardeł dyfuzji innowacji w województwie łódzkim.  (Typ pliku: zip, 1.9 MB)