Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

SRŁOM

Opracowanie wykonano

w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Dyrektor: Ewa Paturalska-Nowak

 

Zespół autorski:
Agnieszka Andrzejewska   Renata Leśniak-Kordzińska
Maciej Bąk   Jacek May
Michał Bulder   Krzysztof Paczkowski
Patrycja Czarnecka   Patrycja Sobieraj
Jolanta Kowalska   Michał Sokół
Lidia Lamcha   Anna Szymańska
Opracowanie graficzne:
Małgorzata Chrobak   Justyna Dolaczyńska
Lucyna Cichocka   Jolanta Maj

 

przy współpracy Panelu Głównego w składzie:

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski   Uniwersytet Łódzki – przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz Marszał   Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Janusz Kot

  Politechnika Świętokrzyska
prof. nadzw. dr hab. Aleksandra Nowakowska   Uniwersytet Łódzki
Prof. dr hab. Andrzej Suliborski   Uniwersytet Łódzki
Pan Marek Cieślak   I wiceprezydent Miasta, Urząd Miasta Łodzi
Pan Tomasz Jakubiec   dyrektor Biura Strategii Miasta, Urząd Miasta Łodzi

 

Powrót do listy opracowań

Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

Całe opracowanie: Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (Typ pliku: zip, 11,1 MB)

Rozdziały:

 

Powrót do listy opracowań

„Studium Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” realizowane było od stycznia 2012 r. do października 2013 r. przez zespół autorski złożony z pracowników BPPWŁ w Łodzi oraz Panel Główny, w skład którego wchodzili naukowcy Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi. Panel Główny został powołany uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1779/12 z dnia 6.11.2012 r w celu merytorycznego i metodycznego wsparcia zespołu BPPWŁ w Łodzi.

 

 „Studium …” jest adresowane do jednostek samorządu terytorialnego (JST) tworzących ŁOM, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół wyższych, instytucji otoczenia przedsiębiorczości oraz środowisk naukowców, twórców kultury, przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

 

W  „Studium …” rozpoznano najważniejsze potencjały i bariery rozwojowe ŁOM i na ich podstawie sformułowano wyzwania rozwojowe obszaru, którymi są:

  • rozwój funkcji metropolitalnych,
  • rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich,
  • integracja transportu publicznego.

Zaproponowano również działania przyspieszające procesy metropolizacji obszaru.

„Studium …” zakłada, że działania te będą zintegrowane sektorowo i terytorialnie, co przyczyni się do zwiększenia spójności terytorialnej ŁOM oraz do efektywnego wykorzystania potencjałów i niwelowania barier rozwojowych obszaru.

Prezentowany dokument nie ma charakteru obligatoryjnego i należy go traktować jako materiał wejściowy do sporządzenia „Strategii Rozwoju ŁOM”, a także jako inspirację do szerokiej dyskusji nad przyszłą, przestrzenno-funkcjonalną strukturą ŁOM oraz drogami jego rozwoju. „Studium …” ma jednocześnie charakter otwarty, dając jego adresatom możliwość  rozszerzania, w ramach wskazanych filarów rozwojowych, zestawu projektów i ich zakresu przedmiotowego i przestrzennego.

 

Pobierz folder (Typ pliku: zip, 4,1 MB)