Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Zakres działania Zespołu Transportu i Infrastruktury Technicznej

  • opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji,
  • opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi,
  • opracowanie raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa w zakresie transportu i infrastruktury technicznej wraz z oceną realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
  • prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki transportowej i infrastrukturalnej,
  • współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji,
  • współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
  • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe,
  • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego.

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Patrycja Czarnecka wew. 104 kierownik zespołu
2 Michał Bulder wew. 117 transport kolejowy i zbiorowy, logistyka, lotnictwo
3 Maksymilian Stanek wew. 117 transport drogowy
4 Małgorzta Chrobak wew. 117 starszy asystent
5 Tomasz Walas wew. 116 dokumenty startegiczne
6 Wioletta Izdebska wew. 116 starszy asystent
7 Alina Ditberner wew. 122 gospodarka wodno-ściekowa i odpadami
8 Sławomir Podkoński wew. 122

energetyka i telekomunikacja