Pliki Cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez serwis również do celów:

Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

zamknij

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Zakres działania Zespołu Środowiska i Krajobrazu

  • opracowanie i prowadzenie procedury sporządzenia projektu audytu krajobrazowego,
  • opracowanie wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami oraz jego okresowych aktualizacji i sprawozdań z realizacji,
  • opracowywanie ekofizjografii i prognoz oddziaływania na środowisko,
  • prowadzenie badań, analiz i studiów oraz sporządzanie opracowań w zakresie problematyki środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz turystyki i rekreacji,
  • współpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz jego okresowych aktualizacji,
  • wspołpraca przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi,
  • współpraca przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa oraz jej aktualizacji,
  • współpraca przy opracowaniu regionalnego programu operacyjnego i programów rozwoju województwa łódzkiego,
  • opracowywanie wniosków, uwag i opinii do dokumentów sporządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej i UE oraz instytucje branżowe,
  • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i reprezentacjami podregionów, sektorem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu, samorządami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami sektora edukacji i naukowo-badawczego. 

 

# Imię i Nazwisko Obszar tematyczny / stanowisko
1 Marta Pabich-Makoska wew. 126 pabich.marta@bppwl.lodzkie.pl kierownik zespołu
2 Małgorzata Kucharska wew. 128 kucharska.malgorzata@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych, prowadzenie analiz z zakresu ochrony przyrody, złóż kopalin, lesistości, gleby, różnorodności biologicznej
3 Joanna Jarominek wew. 128 joanna.jarominek@bppwl.lodzkie.pl prowadzenie analiz z zakresu waloryzacji, ochrony i zagrożeń krajobrazu, analizy i modelowanie przestrzenne GIS
4 Małgorzta Wrzosek wew. 128 wrzosek.m@bppwl.lodzkie.pl  gromadzenie danych, modelowanie przestrzenne GIS
5 Renata Leśniak-Kordzińska wew. 129 lesniak-kordzinska.renata@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych, prowadzenie badań i analiz z zakresu zagospodarowania turystycznego i walorów turystycznych regionu
6 Emilia Wcisło wew. 129 wcislo.emilia@bppwl.lodzkie.pl  gromadzenie danych, modelowanie przestrzenne GIS
7 Michał Grzelak wew. 129 grzelak.michal@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych, i prowadzenie analiz z zakresu zasobów wodnych, zagrożeń środowiska przyrodniczego ochrony powietrza, bezpieczeństwo publiczne
8 Piotr Rzeńca wew. 127 rzenca.piotr@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych, prowadzenie badań i analiz z zakresu krajobrazu kulturowego i rewitalizacji, analizy i modelowanie przestrzenne GIS
9 Elżbieta Bąbka-Horbacz wew. 127 babka-horbacz.e@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych, prowadzenie badań i analiz z zakresu krajobrazu kulturowego i tożsamości regionalnej, waloryzacja krajobrazu kulturowego
10 Małgorzata Godlewska wew. 127 godlewska.m@bppwl.lodzkie.pl gromadzenie danych